Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Сіздің сатып алуыңызды Бірыңғай ұйымдастырушы (МСКҚК) өткізген жағдайда, «Жұмыс кабинеті» – «БҰ хабарламасы» тарауына мониторинг жүргізу (тексеру) қажет.   

...

-         Бірыңғай ұйымдастырушыға (МСКҚК):   «БҰ кабинеті» - «БҰ хабарламасы» тарауына өту қажет (500-сурет).

...