Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

«Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу» және «Тауар биржалары» сатып алу тәсілдерімен жоспар тармақтары бойынша бұзушылықтарды жою үшін  «Тапсырыс беруші» рөлімен пайдалданушыға кіріп, жылдық жоспар жобасын жасау қажет. «Жылдық жоспарды құру» батырмасын басыңыз.  

Назар аударыңыз! «Бекітілді» мәртебесімен ғана камералдық бақылау негізінде жоспар  тармақтары бойынша өзгерістер енгізуге болады.  «Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден» тәсілі бойынша «Шарт жобасы» статусындағы жоспар тармағынан «Бекітілді» статусына өту үшін ең алдымен шарт жобасын кері қайтарып алу, одан кейін жою талап етіледі.

Ашылған нысанда «Қаржылық жыл», «Актінің нөмірі», «Бұйрықтың күні» міндетті жолдарын толтырыңыз және бекітілген бұйрықты қоса тіркеңіз. 

...