Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

«Ашық конкурс», «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс», «Алдын ала біліктілік іріктеумен конкурс», «Аукцион» сатып алу тәсілдеріне өнім берушілердің барлық берген шағымдарын қарау үшін "Тізілімдер" - "Шағымдар тізілімі" тарауына өту қажет.

Image Added

Ашылған нысанда іздеу нысанында батырманы басу жолымен іздеу сүзгісін ашу қажет (төмендегі сурет)

Image Added

Іздеу сүзгісіне іздеу параметрін енгізіңіз және «Табу» батырмасын басыңыз. 

Image Added

Жүйе іздеу нәтижесін көрсетеді.

Image Added

Шағымды қарау үшін «Шағымдар №» бағанында шағым нөмірі бойынша гиперсілтемені басу қажет.

Image Added

Ашылған «№ (хабарландыру} хабарландыру бойынша   №{шағым нөмірі} шағымды қарау» нысанында  «Шағымдар мәліметтері» қосымша бетінде шағым, шағым берген өнім беруші туралы, кімнің әрекетіне шағымданғанын және қандай хабарландыру бойынша екенін білуге болады. 

 Image Added

«Шағымдарды қарау нәтижелері» қосымша бетінде шағым қай уәкілетті мемлекеттік аудит органында орындалуда, орындаушының Т.А.Ә., байланысу телефоны  туралы ақпарат көрсетіледі.

Image Added