Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Сатып алу- Хабарландыруларды іздеу.

Сатып алуды іздеу үшін көпшілікке қолжетімді «Сатып алу» - «Хабарландыруларды іздеу» тарауына өту қажет.

Image Added










«Хабарландыруларды іздеу» тарауында сүзгінің көмегімен ұйымдастырушының БСН-і, хабарландыру атауы, сатып алу тәсілі және т.б. бойынша хабарландыруды іздеуді пайдалануға болады.   Бұл үшін іздеу параметрлерін көрсету және «Табу» батырмасын басу қажет. 

Image Added






Іздеу параметрлеріне сәйкес хабарландырулар тізімі көрсетіледі. 

Image Added







Хабарландыруды қараған кезде мынадай деректер көрсетіледі: 

  •  Жалпы мәліметтер;
  •  Лоттар;
  •  Құжаттама;
  •  Хаттамалар;
  •  Жеңімпаздар туралы ақпарат;
  •  Шарттар.


«Статистика» батырмасын басқан кезде сатып алу тәсілдері бөлісінде хабарландырулар бойынша ақпараты бар кесте «Шарттар бойынша статистика» графигі  көрсетіледі.  

...