Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Барлық жолдар толтырылғаннан кейін деректерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басыңыз.

Назар аударыңыз! Егер жоспар тармағында сатып алу мәнінің түрі «Жұмыстар» көрсетілген болса және жоспар тармағының сомасы 20 000 АЕК артық болса, Жүйе сатып алудың «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс», «Тікелей шарт жасау әдісімен бір көзден алу» тәсілін ғана таңдауға мүмкіндік береді.

Жоспар тармағы бойынша енгізілген деректерді сақтай отырып жоспардың жаңа тармағын құру нысанына өту үшін «Сақтау және жаңасын құру» батырмасын басыңыз.

...