Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Баға ұсыныстарын сұрату;
 • Ашық конкурс;
 • Білікті өнім жеткізушілер арасында конкурс;
 • Екі сатылы конкурс;
 • Екі сатылы процедуралары қолданған конкурс (Екі сатылы процедураларды қолдана отырып Конкурстың Екінші сатысы)
 • Аукцион;
 • Бір көзден жүргізілмеген  сатып алу бойынша
 • Рейтингтік-балдық жүйені пайдалана отырып өткізілетін конкурс.

Таңдалған мәндерге сәйкес келетін жоспардың тармақтары ғана бейнеленеді.

...

Негізгі шарттың «Шарттың нысандары» қойындысында, егер сатып алу тәсілі «Ашық конкурс», «Аукцион», «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс», «Жүргізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден», «Рейтингтік-балдық жүйені пайдалана отырып өткізілетін конкурс» болғанда, өнім жеткізушімен сатып алуға қатысу өтінімін беру кезде ұсынылған, шарттың әрбір нысанына техникалық ерекшелігі бейнеленеді.

...