Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Жүйе ұлттық режимнен алынған (тізбемен https://goszakup.gov.kz/ru/news/view/774 сілтемесі бойынша танысуға болады) тауарлар бойынша құрылған шартқа өнім берушіні қосу кезінде шарттық барлық мәндері бойынша сертификаттардың (индустриалды немесе СТ-KZ сертификаты) Өнім берушіде болуын тексеруді жүзеге асырады. Жүйе Өнім берушіде шарттың не СТ-KZ сертификатың не индустриалды сертификаттың әрбір мәні бойынша Өнім берушіде ұлттық режимнен алынған тауарлар бойынша құрылған шартты қосуға рұқсат береді. Шарттың қандай да бір мәні бойынша сертификат болмаған жағдайда Жүйе Өнім берушіні шартқа қосуға мүмкіндік бермейді.

...