Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Тіркелмеген пайдаланушыларға ақшалай қаражатты қайтару

Ақша жөнелтушінің порталда тіркелмеуіне байланысты жеке шотқа есепке жатқызылмаған не есепке алынбаған Мемлекеттік сатып алу веб – порталын пайдалану (қол жеткізу) бойынша қызмет көрсеткені үшін қате деректемелерді көрсете отырып төленген ақша қаражатын қайтару үшін Порталда тіркелу қажет. Порталда тіркелу тәртібі сілтеме бойынша келтірілген. 

...