Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

«Жұмыс» сатып алу мәнінің түрімен «Ашық конкурс», «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс» тәсілімен сатып алуға қатысу сатып алу тәсіліне өтінім құру сатысында «Консорциум болып табыламын» белгісі қойылса, онда «Консорциялық келісім» тарауы тым болмағанда бір лотты толтыру үшін міндетті болып табылады. 

...