Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Тауарлар, жұмыстар және қызметтердің жергілікті құрамы туралы есебі

 

Шартты орындау бойынша соңғы актіні жіберудің алдында Өнім беруші Электрондық актіні Тапсырыс берушіге келісуге жіберер алдында (актіні бекіту кезінде), Өнім берушіге сатылып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтердегі жергілікті мазмұны туралы есепті толтыру тиіс. Бұл үшін электрондық акттер тізбесі бар нысанда «Жергілікті мазмұны туралы есеп» әрекетін таңдау қажет.

 

Image Removed

Акттерді іздеу үшін актінің нөмірі жіне мәртебесі бойынша жалпы тізімдегі фильтді пайдалануға болады.

(бұрын бекітілген есеп болған кезде жаңасын құру) жергілікті қамтылым туралы есепті (бұдан әрі – ЖҚ есебі) әрқашан толтыру қажет.

МАҢЫЗДЫ! Егер ЖҚ туралы есепке қол қойылмаса, Өнім беруші электронды актіге қол қоя алмайды және жолдай алмайды.Жүйе актіні бекіту кезінде барлық актілердегі («Жойылды», мен «Қабылдаудан бас тартылды» статусынан басқа барлық статустарда) сомалар мен жергілікті қамтылым есебіндегі сомалардың сәйкестігін тексереді. Егер соманың деректері тең болмаған жағдайда, Жүйе актіні бекітуге рұқсат бермейді.

 

ЖҚ есебін құру «Жергілікті қамтылым есебі» қосымша парақшасында орындалады.

 

Image Added

Құрылған есепке, қажет болған жағдайда жоюға болатын «Жоба» статусы беріледі.

Image Added

ЖҚ есебіне қол қойылған жағдайда Есеп «Бекітілді» статусына өтеді. «Бекітілді» статусындағы есептер жойылмайды, жаңа актіге өзгерістер енгізу немесе келісуге жолдау үшін жаңа есепті құру қажет.

ЖҚ жаңа есебін бекіткеннен кейін, бұрындары бекітілген есеп «Өзгертілді» статусына өтеді.

Сатып алынатын тауарлардың жергілікті құрамы туралы есебі

...