Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

- өнім берушінің кері қайтаруды растауын келісу журналында бекітеді

Құрылыс саласындағы Орындалған жұмыстар актісі

Электрондық актіні жасау үшін пайдаланушы құрылыс саласындағы шартта «Төлем туралы ақпарат» бөліміне өтуі қажет.

...