Skip to end of metadata
Go to start of metadata

«Жылдық жоспарлар» есебін қалыптастыру

Есепті қалыптастыру үшін сыртқы беттен Есептілік – «Жылдық жоспарлар» есебі тарауына өту қажет:  

Немесе Жүйеде авторизациядан өтіп:

 

 

Әдепкі қалып бойынша есептілік әкімшілері бөлісінде ағымдағы қаржы жылына есеп қалыптасты.  «Қаржы  жылы» мәні міндетті болып табылады. 

 

Ыңғайлы болуы үшін сүзгі параметрлерін белгілеуге және белгіленген мәндер бойынша есепті қалыптастыруға болады. 

«Тапсырыс берушінің атауы» жолында ұйым атауынан бір-бір сөзден іздеуге болады:

Есептілік әкімшісі атауы гиперсілтемесін басқан кезде есеп беретін ұйымдардың  жылдық жоспарларын қарау нысаны ашылады: 

Жүйе    Excelде есеп беретін ұйымдар бойынша ақпаратты жүктеуге мүмкіндік береді.  «Excelде экспорттау» батырмасы ыңғайлы болуы үшін тізімнің басында және соңында көрсетілген.  

Тапсырыс беруші атауын басқан кезде Тапсырыс берушінің жылдық жоспары бойынша ақпарат көрсетіледі:  

Есептің  бас жағында ақпарат көрсетіледі (жоспар тармақтарының саны және жылдық жоспардың сомасы) – сомада шартты үнемдеу есебіне жоспар тармақтарының сомасы есепке алынбайды. Бірақ,  Жоспарланған сома (экселде) бағанында деректерді  қосқан кезде жоспардың бұл тармақтары (әдепкі қалып бойынша) есепке алынады. 

 


Іздеуді ББӘ, Бағдарлама, кіші бағдарлама, Ерекшелік бойынша жүзеге асыруға болады.  

Тапсырыс берушінің жылдық жоспарын   Excel форматында жүктеуге мүмкіндік бар.

 

  • No labels