Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.    Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді бөлу

   

 

«Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді бөлуші»  рөлі бар қызметкерге орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді бөлу  «Келісуде» мәліметтер статусында (бұдан әрі - Мәліметтер)  қолжетімді.     

Мәліметтер тізбесін қарау нысанында мәліметтер нөмірін немесе "Қарау" батырмасын басыңыз, бұл ретте мәліметтер статусы «Келісу» статусында болуы тиіс:

 

Мәліметтерді қарау нысанында «Қараушыны тағайындау» батырмасын басыңыз.

Батырманы басқан кезде  «Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қараушы» рөлі бар пайдаланушылармен ашылмалы тізімнен «Тағайындау»  батырмасын басу арқылы мәліметтерді қарастыратын қызметкерді таңдау қажет болатын қалқымалы терезе ашылады.

ЕСКЕРТУ: Егер қызметкер тізімде жоқ болса, пайдаланушыда «Орындалған жұмыс бойынша мәліметті  қараушы» рөлі бар екеніне көз жеткізіңіз. Ол үшін «Қатысушы бейіні»-«Ұйым қызметкерлері»бөліміне өтіңіз.

2.    Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қарау

«Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қараушы» рөліне ие қызметкерде  «Қарастыруда» статусындағы мәліметтерді қарастыру нысанында «Бас тарту»/ «Қарауды тоқтата тұру» батырмалары қолжетімді.

 «Бас тарту» батырмасын басқан кезде Жүйе өтінім статусын «Бас тартылды. Келісуде» статусына өзгертеді.

 «Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қараушы» рөлі бар қызметкерге шынайылықты анықтау мақсатында тиісті мемлекеттік органдарға сұраным жіберу қажет болған жағдайда мәліметтерді қарауды тоқтата тұру қолжетімді.Ол үшін мәліметтерді қарау нысанында «Қарауды тоқтата тұру» батырмасына басу қажет.

«Қарауды тоқтата тұру» батырмасын басқан кезде  тоқтатудың себебін енгізу үшін терезе ашылып, файлды тіркеу қолжетімді болады

Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қарау тоқтатыла тұрған жағдайда Жеткізушінің  жеке кабинетіне хабарлама бағытталады.


 

Сұранымдарға жауап алғаннан кейін «Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қараушы» рөлі бар қызметкерге мәліметтерді қарауды қайта бастау қолжетімді болады.Ол үшін мәліметтерді қарау нысанында «Қарауды қайта бастау» батырмасы қолжетімді.

"Қарауды қайта бастау" батырмасын басқан кезде жаңарту себебін енгізу үшін терезе ашылып, файлды қосу қолжетімді болады.

Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қарауды қайта бастау расталған жағдайда Жеткізушінің жеке кабинетіне хабарлама бағытталады


 

Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қарау нысанында мәліметтерді қарауды тоқтата тұру және қайта бастау бойынша ақпарат көрсетіледі

Назар аударыңыз: Егер мәліметтерді қарауды тоқтата тұру мәліметтерді қарауды қайта бастағаннан кейін жүргізілген жағдайда, орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қарау мерзімінің аяқталу күні формулаға сәйкес тоқтата тұру мерзіміне ұлғайтылатын болады:

Қарау мерзімінің аяқталу күні (егер тоқтата тұру болған жағдайда)

= Қарау мерзімінің аяқталу күні + тоқтату мерзімі (қайта бастау күні - тоқтата тұру күні).

Мәліметтерді қарауды қайта бастағаннан кейін, «Растау» немесе «Бас тарту» әрекеттерін таңдау қолжетімді болады.

«Расталды. Келісуде», «Бас тартылды» статусы бар мәліметтер. «Келісуде» бұрын тағайындалған «Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қараушы», «Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қараушы»  рөлі бар қызметкермен шешімді растауды талап етеді.

«Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді таратушы» рөлі бар қызметкерде мәліметтерді қарау нысанында «Шешімді растау» / «Қайта өңдеуге қайтару» батырмалары қолжетімді болады.

 «Шешімді растау» батырмасын басқан кезде, егер мәліметтер Қараушымен расталған болса, жүйе өтінімнің статусын «Расталды» статусына өзгертеді. Егер мәліметтер Қараушымен бас тартылса , онда Бөлуші «Шешімді растау» батырмасын басқан кезде, жүйе өтінімнің статусын «Бас тартылды» статусына өзгертеді.

«Қайта өңдеуге қайтару» батырмасын басқан кезде, қайта өңдеуге  қайтару себебін енгізу үшін терезе ашылып, бір файлдан аспайтын тіркеу қолжетімді болады.

Қайта өңдеуге қайтару себебі енгізілгеннен кейін және «Қайта өңдеуге қайтару» батырмасын басқаннан кейін, жүйе мәліметтердің статусын «Қарауда» статусына өзгертеді, қайта өңдеуге  жіберудің себебі мәліметтерді қарау нысанында көрсетіледі.

Қайта өңдеуге қайтарылған мәліметтер, бұрын осы мәліметтерді қараған «Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді қараушы» рөлі бар қызметкерге қайта қарау үшін қолжетімді болады. Мәліметтерді қарау нысанында қайта өңдеуге жіберу себебі көрсетіледі, «Растау», «Бас тарту» батырмалары қолжетімді.

Қараушының қайта қабылданған шешімі де Таратушының растауын талап етеді.

Жеткізушіге мәліметтерді қарау нәтижесімен жеке кабинетке хабарлама келеді.


 

3.              Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді шығару

Электрондық депозитарийден мәліметтерді шығару қажет болған жағдайда «Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді таратушы/ бекітуші» рөлі бар қызметкерге  «Жіберілді» және «Расталды» статусындағы мәліметтерді шығару қолжетімді болады. Мәліметтерді қарау нысанында «Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді шығару» батырмасы қол жетімді.


«Орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді шығару» батырмасын басқан кезде шешімнің №, шешімнің күні, шығару себептерін енгізу үшін міндетті жиектері бар терезе ашылып, файлды қосуға қолжетімді болады.

Назар аударыңыз: Егер орындалған жұмыстар бойынша мәліметтер шығарылған жағдайда, бұл мәліметтер жаңа өтінімге қосу үшін қолжетімсіз болады.

  • No labels