Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Тапсырыс берушінің шартқа қол қоюы


Өнім жеткізуші шартпен келіскеннен кейін, Тапсырыс берушіге шарт жобасын қарау нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» кіші қойындысы) «Мен осы шартпен келісемін» жолында қанатбелгі қою және «Келісуді аяқтау» батырмасына басу қажет.

Шартқа «Тапсырыс берушіде қол қойылуда» мәртебесі меншіктеледі.

Экранда «Шарт бекітілді, тапсырыс беруші оның мазмұнымен келіседі, құжатты қалыптастыру күтілуде» хабарламасы бейнеленеді. Жүйе «Шартты қалыптастыру» батырмасын бейнелейді.

«Шартты қалыптастыру» батырмасына басу қажет, жүйе PDF форматында файлды қалыптастырады, оны қарау үшін белсенді сілтемеге басу қажет.

Ескертпе: Егер келісуді кері қайтару қажет болса, «Келісуді кері қайтару» батырмасына басу талап етіледі, содан кейін келісу процесі қайтадан қолжетімді болады.

Беттің төменгі жағында PDF форматында қалыптасқан шарт, сонымен қатар шарттың барлық нысандары бойынша техникалық ерекшеліктер бейнеленеді. Қарап шығу және жүктеуге құжаттың белсенді сілтемесін басу қажет. Шартты немесе техникалық ерекшеліктерді  қарап шығу және қол қою үшін «Қол қою» батырмасын қолдану талап етіледі.

Шартқа қол қоюдың алдында міндетті түрде техникалық ерекшелікке қол қою қажет.

Ескертпе: Егер шарт «Бір көзден тікелей шарт жасасу жолымен» тәсілімен жасалған жағдайда, шартқа қол қояр алдында міндетті түрде жоспардың тармағында бекітілген сатып алу тәсілін қолдануды негіздеу файлдарына қол қою талап етіледі, жүйе «Шарт және келісу» қосымша бетіндегі «Негіздеу файлдары» батырмасын көрсетеді.

Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)» өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға құқылы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Егер Тапсырыс берушімен шартты қол қойылуға жіберу сәтінен бастап, 3 жұмыс күн ішінде, Өнім жеткізуші шартқа қол қоймаса, бұл Өнім жеткізуші автоматты түрде жүйемен Жосықсыз қатысушылар тізбесіне (бұдан әрі - ЖҚТ) кіргізіледі.

Өнім жеткізуші шартқа уақытында қол қойып, алайда қандайда бір себептермен шарт Тапсырыс берушімен кері шақыртылып, қол қойылуға екінші рет жіберілсе, жүйе шарттың алғашқы рет қол қойылу сәтін тіркеп, өнім жеткізушіні ЖҚТ-ке қосуға жол бермейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қол қою сәтінде жүйемен өнім жеткізушінің жосықсыз қатысушылар  тізбесінде анықтаса, шартқа қол қою мүмкін емес, бұл кезде «Жасаудан бас тарту немесе мерзімнен бұрын тоқтату» жалғыз рұқсат етілетін әрекет болады.

Егер өнім жеткізуші шартқа қол қоюдан кейін ЖҚТ-ға қосылған болса, атап айтқанда «Қолданыста» мәртебесіне ие болғанда, Тапсырыс беруші тарапынан шартты тоқтату, орындау бойынша, қосымша келісімді құруға, сонымен қатар МС туралы есепті тіркеуге байланысты  әрекеттер қол жетімді болады.


Өнім берушінің шартқа қол қоюы


«Өнім берушіде қол қойылуда» мәртебесінде өнім беруші «Шарт және келісу» - «Шарт» қойындысында шартқа қол қоюы қажет.

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер Тапсырыс беруші қол қоюға шартты жіберу кезінен бастап 3 жұмыс күні ішінде, Өнім беруші шартқа қол қоюды жүзеге асырмаса, осы Өнім берушіні жүйе жосықсыз өнім берушілердің тізіліміне (бұдан әрі - ЖҚТ) автоматты қосады.

Егер Өнім беруші шартқа мерзімінде қол қойса, бірақ қандай да бір себептер бойынша шартты Тапсырыс беруші кері қайтарса және қол қойылуға қайтадан жіберілсе, жүйе шартқа алғашқы қол қою кезін бекітеді, және өнім берушіні ЖҚТ қосуға рұқсат бермейді.

МАҢЫЗДЫ! «Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу» сатып алу тәсілі үшін Тапсырыс беруші Шартқа қол қойғаннан кейін «Қол қою» әрекеті Өнім берушіге оны веб-портал арқылы алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қолжетімді болады, бірақ Камералдық бақылауды жүргізу қағидаларына сәйкес камералдық бақылау жүргізуден бұрын емес.

Демек, «Қол қою» батырмасы Тапсырыс беруші шартқа қол қойған сәттен бастап және «Өнім берушіде қол қоюда» статусында камералдық бақылауды жүргізгеннен кейін немесе 5 жұмыс күні өткеннен кейін ғана Өнім берушіде көрсетіледі.

Заңның 39-бабы 3-тармағының 42) тармақшасы айрықша болып табылады, Жүйе Тапсырыс беруші шартқа қол қойғаннан кейін бірден, камералдық бақылау жүргізуді күтпестен, шартқа қол қоюды қолжетімді етеді.

МАҢЫЗДЫ: Нақты сатып алу тәсілі «Конкурс», «Аукцион», сондай-ақ «Өтпеді деп танылған сатып алу бойынша бір көзден алу» болған «Конкурс», «Аукцион» жоспарланған тәсілмен «Қазынашылықта тіркеусіз» белгісімен шарт өнім беруші шартқа қол қойғаннан кейін «Қол қойылды» мәртебесіне өтеді. Осы мәртебе үшін шартты «Жасалмады» мәртебесіне ауыстыру және шартты екінші жеңімпазбен жасасу мүмкіндігі үшін «Жасасудан бас тарту/Шартты мерзімінен бұрын тоқтату» әрекеті қолжетімді (Өнім беруші шартты орындауды қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда).

Осы жағдайларда ЭБК немесе банк кепілдемесінің көшірмесімен файлды қоса жалғағаннан немесе өнім беруші қамтамасыз етуді енгізгеннен және Тапсырыс беруші басып шығаруға арналған нұсқаны кейіннен қалыптастырғаннан кейін шарт «Қолданыста» мәртебесіне өтеді.

ЕСКЕРТУ: Егер өнім беруші шарт жасасқаннан кейін ЖҚТ қосылған, яғни «Қолданыста» мәртебесі болса, Тапсырыс берушіге шартты тоқтату, орындау, қосымша келісімді құру, сондай-ақ МС туралы есепті қоса жалғау бойынша әрекеттер қолжетімді.

  • No labels