Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Типтік немесе типтік емес (файлды тіркеу жолымен) немесе қағаз нысанын таңдаумен шарт жобасын құру

-        Шартты жасаудың типтік электрондық нысаны – Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидатына сәйкес типтік шартқа сәйкес

-        Шартты жасаудың типтік емес электрондық нысаны – Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидатына сәйкес типтік шартқа сәйкес келмейтін, ұйымның өзіндік шартын ескереді

-        Шартты жасаудың қағаз нысаны (веб-портал көмегінсіз) – Шартты қағаз жүзінде жасасып, веб-порталда файлдың тіркелуін ұсынады.

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидатына сәйкес шарттың электрондық типтік нысаны веб-портал арқылы шартты жасау кезде шартты құрғанда (Тапсырыс берушімен және өнім жеткізушімен шартқа қол қойғанда) автоматты түрде келесі жағдайларда анықталады:

Сатып алудың төмендегі тәсілдері бойынша қорытындыларынан:

 • Баға ұсыныстарын сұрату;
 • Ашық конкурс;
 • Білікті өнім жеткізушілер арасында конкурс;
 • Аукцион;
 • Бір көзден жүргізілмеген  сатып алу бойынша;
 • Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу
 • Рейтингтік-балдық жүйені пайдалана отырып өткізілетін конкурс.

Электрондық типтік емес нысанын (шарт файлын тіркеу) немесе шарттың электрондық типтік нысанын енгізуі Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидатына сәйкес веб-портал көмегімен пайдаланушымен шартты құру кезде (Шартқа Тапсырыс берушімен және өнім жеткізушімен қол қоюы) келесі жағдайларда іске асырылады:

 • тікелей шартты жасау әдісімен бір көзден алу тәсілімен жоспардан;
 • ЭЦҚ-мен ҚР салық төлеушілері ретінде тіркелген, ҚР резиденттері болып табылмайтындар сатып алуда қатысқан кезде.

 

Шартты қағазда жасасу нысаны (веб-портал көмегінсіз) веб-порталда автоматты түрде сатып алудың келесі тәсілдеріне шартты құрғанда жасалады:

 • тауарлық биржалар арқылы;
 • тұрғын-үй сатып алу бойынша конкурста;
 • 39) баптың 3 тармағының 4), 17),  20), 21), 23), 26), 40), 41) тармақшалары бойынша тікелей шартты жасау әдісімен бір көзден алу тәсілінде;
 • ЭЦҚ-сіз ҚР салық төлеушілері ретінде тіркелмеген, ҚР резиденттері болып табылмайтындармен сатып алуға қатысқанда;
 • Екі сатылы процедураларды қолданумен.
 • No labels