Skip to end of metadata
Go to start of metadata

«Сыртқы сайт» модулі

Тізілімдер бойынша статистикалық деректерді қарау үшін порталда Тізілімдер тарауына, тиісті Тізілімге өту қажет:

 

 

Жосықсыз қатысушылар тізілімі.

«Статистика» батырмасын басқан кезде қосу негіздері бөлісінде «ЖҚТ-ға қосулар бойынша статистика» графигі және графиктің мазмұнын ашатын  кесте көрсетіледі. 

Графикті  ықшамдау үшін де «Статистика» батырмасын басу қажет.

Мемлекеттік сатып алуға қатысушылар тізілімі.

«Статистика» батырмасын басқан кезде ұйымдық-құқықтық нысан бөлісінде «Тіркелген өнім берушілер бойынша статистика» графигі  көрсетіледі.  

Графикті  ықшамдау үшін де  «Статистика» батырмасын басу қажет.

Мемлекеттік сатып алу жоспарларының тізілімі.

«Статистика» батырмасын басқан кезде жоспар тармақтарының мәртебелері  бөлісінде «Бекітілген жоспар тармақтары бойынша статистика» графигі  көрсетіледі.  

Графикті  ықшамдау үшін де  «Статистика» батырмасын басу қажет.

Шарттар тізілімі.

«Статистика» батырмасын басқан кезде шарттар мәртебелері бөлісінде «Шарттар бойынша статистика» графигі  көрсетіледі.  

Графикті  ықшамдау үшін де  «Статистика» батырмасын басу қажет.


Шағымдар тізілімі.

Шағымдар тізілімінде өнім берушілер берген барлық шағымдар көрсетіледі. 

«Статистика» батырмасын басқан кезде «Шағымдар мәртебесі», «Шағымның мәні»,   «Сатып алу мәнінің түрі» кестелері көрсетіледі.

Лоттарды іздеу.

Сатып алу- Лоттарды іздеу.

«Статистика» батырмасын басқан кезде сатып алу тәсілдері бөлісінде лоттар бойынша ақпарат  көрсетіледі.  

Графикті  ықшамдау үшін де  «Статистика» батырмасын басу қажет.

 

Хабарландыруларды іздеу.

Сатып алу- Хабарландыруларды іздеу.

Сатып алуды іздеу үшін көпшілікке қолжетімді «Сатып алу» - «Хабарландыруларды іздеу» тарауына өту қажет.


«Хабарландыруларды іздеу» тарауында сүзгінің көмегімен ұйымдастырушының БСН-і, хабарландыру атауы, сатып алу тәсілі және т.б. бойынша хабарландыруды іздеуді пайдалануға болады.   Бұл үшін іздеу параметрлерін көрсету және «Табу» батырмасын басу қажет. Іздеу параметрлеріне сәйкес хабарландырулар тізімі көрсетіледі. 
Хабарландыруды қараған кезде мынадай деректер көрсетіледі: 

 •  Жалпы мәліметтер;
 •  Лоттар;
 •  Құжаттама;
 •  Хаттамалар;
 •  Жеңімпаздар туралы ақпарат;
 •  Шарттар.


«Статистика» батырмасын басқан кезде сатып алу тәсілдері бөлісінде хабарландырулар бойынша ақпараты бар кесте «Шарттар бойынша статистика» графигі  көрсетіледі.  

 Графикті  ықшамдау үшін де  «Статистика» батырмасын басу қажет.


Жасалған шарттар бойынша үздік Тапсырыс берушілер мен Өнім берушілерді қалыптастыру  

 

  "TOP 100 тапсырыс берушіні" , "TOP 100 өнім берушіні" қалыптастыру үшін  порталдың бас бетінде «Тізілімдер – Шарттар» тарауына өтіп, қажетті топты таңдау қажет:  

Қалыптастыру үшін сүзгіні пайдалануға болады:

 • Сатып алу тәсілі;
 • Қаржылық жыл;
 • Сатып алу мәнінің түрі.

Жүйе  берілген параметрлер бойынша  100 Тапсырыс беруші / 100 Өнім беруші тізімін қалыптастырады. Сұрыптау үшін оң жақтағы мәндерден біреуін таңдау қажет:

 

Жүйе кемуі бойынша (көбінен азына қарай) таңдалған сұрыптауға байланысты  үздік  Тапсырыс берушілерді / Өнім берушілерді қалыптастырады.  

 Есептілік әкімшілері бөлінісінде ТОП-бұзушыларды (ұйымдастырушыларды) қалыптастыру

 «Есептілік әкімшілері бөлінісінде ТОП-бұзушыларды (ұйымдастырушыларды)» қалыптастыру үшін «Тізілімдер» - «Шағымдар» тарауында порталдың бас бетіне өтіп, «ТОП-ұйымдастырушылар» дегенді таңдау қажет.

Тізімді қалыптастыру үшін мынадай параметрлерді пайдалануға болады: 

 • Шағымдарды беру күні бастап;
 • Шағымдарды беру күні қоса есептегенде;
 • Ұйымдастырушының БСН.

Жүйе берілген параметрлер бойынша есептілік әкімшілері бөлінісінде орталық үкімет органдары мен жергілікті атқарушы органдар бойынша «ТОП-бұзушылар  (ұйымдастырушылар)» тізімін қалыптастырады. Бірінші деңгейлі есептілік әкімшілері бөлінісіндегі Ұйымдастырушылар көрсетіледі.   

Иерархияға сәйкес ведомстволық қарасты ұйымдар болған жағдайда, Ұйым атауында  гиперсілтеме қамтылған. Сілтеме бойынша жүрген кезде таңдалған Ұйымдастырушының ведомстволық қарасты ұйымдарының ТОП-бұзушылары көрсетіледі. 

Ұйымдастырушының ведомстволық қарасты ұйымы болмаған жағдайда, онда осы Ұйымдастырушы бойынша «шағымдар саны» жолағында гиперсілтеме қамтылған, оны басқан кезде осы Ұйымдастырушыға өнім берушілер берген шағымдар көрсетіледі. 

Барлық бағандар бойынша көбінен азына қарай және керісінше мәндерді сұрыптау қолжетімді.

ТОП-бұзушыларды (өнім берушілерді) қалыптастыру

«ТОП-бұзушыларды (өнім берушілерді)» қалыптастыру үшін «Тізілімдер» - «Шағымдар» тарауында порталдың бас бетіне өтіп» «ТОП өнім берушілер» дегенді таңдау қажет.   

Тізімді қалыптастыру үшін мынадай параметрлерді пайдалануға болады: 

 • Шағымдарды беру күні бастап;
 • Шағымдарды беру күні қоса есептегенде;
 • Өнім берушінің БСН.

 Жүйе берілген параметрлер бойынша есептілік әкімшілері бөлінісінде «ТОП-бұзушылар  (өнім берушілер)» тізімін қалыптастырады. 

«Шағымдар саны» жолында гиперсілтеме қамтылған, оны басқан кезде өнім берушілер берген шағымдар көрсетіледі. 

Барлық бағандар бойынша көбінен азына қарай және керісінше мәндерді сұрыптау қолжетімді. • No labels